Participatie De Glasfabriek

Het ontwikkelen & finetunen van de nieuwste woonwijk in Schiedam, De Glasfabriek, doen we niet alleen, maar samen met omwonenden, ondernemers in de buurt & geïnteresseerden. Middels onderstaande tijdlijn is terug te vinden welke participatiemogelijkheden er waren of nog toekomstig op het programma staan.

 • 15 december 2022
  Participatie Glaspark

  De plannen voor de transformatie van het Glasfabriekterrein krijgen steeds meer vorm. Momenteel zijn wij bezig met het ontwerp van het Glaspark; het groene binnengebied op De Glasfabriek wat alles straks met elkaar gaat verbinden.  

  Om tot een ontwerp te komen dat tot de verbeelding spreekt en waar je als omwonenden of toekomstig bewoner straks met plezier gebruik van gaat maken is er op 15 december 2022 een participatieavond georganiseerd.
  Samen met de ontwerpers van Delva is een presentatie gegeven over de inrichting van de openbare ruimte, groen en biodiversiteit. Na deze presentatie was de mogelijkheid om met ons mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte, locaties van de ontmoetingsplekken, groen- en speelvoorzieningen en andere programmering in en aan het Glaspark.
  Lees hier het verslag

  Lees hier het verslag van 15 december 2022
  Image
 • 2 april 2022
  Burendag

  Op 2 april jl. konden omwonenden en ondernemers uit de buurt kennismaken met De Glasfabriek. Blauwhoed & Dudok organiseerden een rondleiding over het terrein, waarbij op vier locaties uitleg werd gegeven over de toekomstige invulling van het terrein. Op deze manier leerden onze buren meer over de openbare ruimtes, het toekomstig woonprogramma, de kantoren en tijdelijk invulling. Ook was er de mogelijkheid om zelf input te geven met ideeën, wensen en aan- of opmerkingen op de planvorming.

  Lees hier het verslag van de Burendag
  Image
 • 10 september 2022
  Meedenken over De Glasfabriek!

  Op 10 september was het landelijke monumentendag. De Glasfabriek deed hier ook aan mee en heeft ook rondleidingen gegeven voor belangstellenden voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Uiteindelijk kon je je ideeën, wensen of kritieke punten achterlaten. Het verslag vind je hier!

  Lees hier het verslag:
  Image